Sagging

av Monica Klungland
Sagging er en trend innen ungdomsmote. Å sagge vil si at linningen på buksene henger ned på hoftene, slik at buksene siger ned og krøller seg omkring anklene. Dette fører iblant til at underbuksene blir synlige.

PA290026.JPG
Foto: Monkl
sag2.JPGFoto: Monkl


Opprinnelsen til denne trenden er ukjent. Men en akseptert teori går ut på at sagging oppstod i amerikanske fengsler. Fangene fikk ikke lov til å ha livreim på seg. Livreimen kunne brukes som våpen, eller til å henge seg i. Trenden ble gjort populær av hip-hop -artister på 1990-tallet. Mørke gutter kledde seg i saggebukser i solidaritet med sine fengslede kamerater. Siden har det blitt et symbol på frihet eller en protest mot etablerte verdier. Sagging er et tydelig eksempel på et stiluttrykk som har begynt på gata, og via artister blitt løftet opp til catwalken. Ted Polhemus bruker uttrykket "bubble up and trickle down" om at et stiluttrykk når anerkjennelse på denne måten. Sagging er et typisk uttrykk for streetwear. Det er først og fremst gutter eller menn som sagger. Denne trenden forbindes også med skateboard og snowboard miljøer.
net1.JPG
net2.jpg
Foto: Karsten Valand
net5.JPG
Hvis sagging er ment å være en protest mot etablerte verdier, har det virkelig vist seg å fungere. Sagging ble i løpet av det første tiåret i det 21.århundre en svært omdiskutert trend, spesielt i USA. Mange lokale regjeringer, skoler og til og med flyselskap lagte regler og lover mot sagging. Allerede i 2005 ble det i den konservative delstaten Virginia vedtatt en lov om å bøtelegge folk som sagget.
I april 2011 ble det i Følge Los Angeles Times forbudt å sagge på skolene i Florida. På det Karibiske øyparadiset Grenada har myndighetene sett seg lei på turister som viser underbuksene, og straffer det med bøter. Selv president Obama har uttalt seg om denne ungdomstrenden.

Under vinter-OL i Vancouver i 2010 ble den japanske snowboard-kjøreren Kazuhiro Kokubo stengt ute fra åpningseremonien på grunn av løssluppen klessdrakt, deriblant saggebukser. I mai 2010 forsøkte en britisk domstol å pålegge en ungdom forbud mot sagging. Det førte til en høringsuttalelse fra en britisk rettsinstans som slår fast at sagging er en menneskerett. Jeg kan forstå at folk sier fra om at de ikke har interesse av å se andres undertøy. Det burde også være en menneskerett å få lov til å si fra om det. På steder der mange er samlet, som man ikke selv kan velge å forlate, som for eksempel skoler og fly, syns jeg vi bør ha en viss respekt for kleskoder.

Jeg oppfatter sagging som det Ivar Frønes ville kalle en Tilhørighetsmarkør (Et sted å lære, 2002). Tilhørighetsmarkører er symboler som både har til hensikt å markere et "vi", og også en distanse til omverdenen. Det å bruke saggebukser kan være en måte å markere at du identifiserer deg med et spesielt miljø, for eksempel et snowboardmiljø. Det kan også være et uttrykk for at du ikke ønsker å innrette deg etter ett sett koder, som du finner uforståelige. Det er fullt mulig å sagge, uten å vise underbuksene. Ofte hører også en stor t-skjorte, eller hettegenser med til antrekket.

Jeg sier meg derfor enig med Obama: det bør være unødvendig å bruke energi på å lage lover som forbyr sagging, men vi bør samtidig kunne forvente at vi viser hverandre respekt!

Tillegg fra Lena:

Også i Norge har sagging møtt motstand. Noen er av "synsekarakter", mens andre er mer saklig begrunnet. Fysioterapeut Håvard Kristiansen advarer mot sagging av medisinske og fysiologiske grunner. Saggere går med korter skritt og med hendene i lommene. Manglende diagonal armbevegelse ved gange og for korte skritt fører til en dårlig, lut holdning. (Dagbladet 24.01.01)

Ved Kjenn skole i Lørenskog ble det innført forbud mot ekstrem sagging i 2006. Sagging under rumpeballene var ikke godkjent. Dype utringninger og bare mager ble også forbudt. Rektor ved skolen uttalte at det var for å forhindre at elevene dummet seg ut i klesveien. Elevene skulle beskyttes mot seg selv. Vedtaket skapte debatt. Stortingsrepresentanten Rolv Reikvam mente forbudet ville virke mot sin hensikt, og bare føre til flere problemer. (ABCnyheter 22.11.06)

Til slutt vil jeg henvise til et herlig dikt som handler om sagging: Saggaren i sumarenKilder:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sagging_(fashion)
Frønes, Ivar: Et sted å lære, Cappelen Akademisk Forlag, 2002